Uzman Cevabı
Sizin intihar ettiğinize dair sizden başkaca bir delil olamayacağına göre bence o dosya kapanmıştır ve ileride size bir sıkıntı çıkarmaz.