Uzman Cevabı
Siz bu şirketten Türkiye'de bulunduğunuz esnada hizmet almış olmalısınız. Hal böyle ise zaten tek ve kesin yetki Türk Mahkemeleri'nindir. Bizzat dava açmak zorunda değilsiniz. Oradan hazırlatacağınız bir vekaletle bir avukatı yetkilendirip; avukatınız aracılığıyla şirkete dava açabilirsiniz. Kolay gelsin..

Av. H. Yeliz KARATAŞ